Lumilinna

Suomi on pitkä maa. Samanaikaisesti voidaan työstää jäätä, lunta ja tehdä piha- ja katukiveyksiä.

Pohjoisessa hiihdetään ja lasketellaan jo. Laskettelurinteiden huoltohenkilöstö hoitaa rinteitä ja hissien lähtöalueita Povex -polannehöylillä. Mökkien huolto- ja hoitoyritykset siistivät mökkien pihateitä ja terasseja sataneesta lumesta. Samanaikaisesti
Etelä- ja Keski-Suomessa vielä tehdään viimeisiä pihojen ja katujen kiveytyksiä Povex -kivityökaluilla, sauvakivitarraimilla, laattanostimilla ja reunakivipihdeillä. Jää- ja lumenveistotaiteilijathan työstävät suosikkimateriaalejaan läpi vuoden Povex- jäänveistotyökaluilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Nyt on sopiva aika tarkastella omien työkalujen kuntoa ja riittävyyttä. Työkalut on hyvä pitää terävinä, niin työstäminen on
helppoa ja kevyttä. Elämänkaarensa lopussa olevat työkalut kannattaa vaihtaa joko kokonaan uusiin tai hankkia vaihtoterämalleihin
uudet, toimivat terät. Näin työstäminen tehostuu ja on kevyttä.